Inspiring Bible Verse for Today May 25

Inspiring Bible Verse for Today May 25
Inspiring Bible Verse for Today May 25

“Cast all your anxiety on Him because He cares for you.”
– 1 Peter 5:7

5 comments

  1. โ™ก You Forgot Goddess, especially Your Mother, yet again; when will you learn ๐Ÿค” ?

    …โ™กโ™กโ™ก…

  2. Kung minsan wala ibang magagawa kundi ihagis ang ating mga kabalisahan kay Bathala at bahala siya. Ngunit hindi ito kumakapit kung tayo mismo ang sanhi ng ating ikinababahala dahil binabale-wala natin ang mga babala ni Bathala. Pero sa mga situwasyon na hindi nating makontrol talagang kailangan ihagis ang mga kabalisahan sa Diyos

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.