Obras Pias: Philippine History (English and Tagalog)

Obras Pias (literally means pious works) was a charitable institution in the Philippines which was created by the Spaniards on February 3, 1827. The Galleon Trade provided most of the funds which were used for public benefits.

The Obras Pias established branches in different parts of the country. It also expanded its activities to include insurance as well as other financial matters like providing funds for entrepreneurs. Due to lack of proper auditing, the organization went bankrupt.

Tagalog

Ang Obras Pias (salitang kastila na ang ibig sabihin ay banal o makarelihiyosong gawa) ay isang institusyong kawanggawa na itinatag ng mga Kastila sa Pilipinas noong ika-3 ng Pebrero taong 1827. Galing sa Galleon ang karamihan sa mga pondo nito na ginamit para sa kapakanan ng mahihirap.

Ang Obras Pias ay nagtayo ng opisina sa ibang lugar sa Pilipinas at nagkaroon din ng ibang negosyo tulad ng seguro (insurance) at pagpapautang. Hindi nagtagal, nalugi ang Obras Pias dahil marami ang hindi nagsipagbayad ang mga inutang dito at dahil na rin sa walang sapat na pag-audit sa libro-pinansyal nito.

RELATED: Tobacco Monopoly in the Philippines

See also: Philippine Historical Events in February

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.