As The Deer Panteth… Japanese Version Lyrics, Video

As The Deer Panteth…(Romanized Japanese Version) Lyrics
Taniwaga no nagare wo
Shitau shika no you ni
Shu yo waga tamashii
Anata wo shitau

Anata koso waga tate
Anata koso waga chikara
Anata koso waga nozomi
Ware wa shu wo aogu

Waga totmo waga
Ounaru waga subete no shu
Kokoro kara nani yori mo
Anata wo aisu

As The Deer Panteth…Japanese Version Video by Kadisha Music

RELATED: As The Deer Panteth … German Version

See also: List of Christian Songs in English

As The Deer Panteth... Japanese Version Lyrics
As The Deer Panteth… Japanese Version Lyrics

2 comments

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.