Francis Magalona Song List, Albums

Francis Magalona Song List – enumerates the songs of Francis in alphabetical order.

Kaleidoscope World
3 Stars and A Sun
Ayoko Sa Dilim
Bahay Yugyugan
Cold Summer Nights
Don’t Make Me Over
Girl Be Mine
Halalan
Huwag Kang Tumawa
Ito Ang Gusto Ko
Jolog
Kabataan Para Sa Kinabukasan
Lab Song
Loving You
Man From Manila
Meron Akong Ano!
Mga kababayan
Mga Praning
Nilamon Ng Sistema
Puso Ng Siga
Rainy
Tayo’y Mga Pinoy
Ubos Biyaya
Watawat

Francis Magalona Albums
2010 – In Love and War
2002 – The Best of FrancisM
1999 – Interscholastic
1998 – The Oddventures of Mr. Cool
1996 – Happy Battle
1993 – Meron akong ano!
1992 – Rap Is FrancisM
1990 – Yo!

See also: Basil Valdez Song List

See also: List of Filipino Singers, Male and Female

Francis Magalona Song List
Francis Magalona Song List (Photo Credit: wiki commons)

One comment

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.