Samal City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Samal ay nasa isang isla na matatagpuan sa bahaging timog ng Davao Del Norte, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 301.30 kilometrong parisukat at may 104,123 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Al David T. Uy ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Richard A. Guindolman naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa apatnaput-anim (46) barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Samal

Basahin: Samal City History and Tourist Spots (English)

Samal City History in Tagalog
Samal City History in Tagalog (Screenshot from youtube)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.