Canlaon City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Canlaon ay matatagpuan sa bahagi ng Negros Oriental, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba.) Ito ay may lawak na 170.93 kilometrong parisukat at may 54,509 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Jose Chubasco “Batchuk” Cardenas ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Jimmy Jayme L. Clerigo naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa labing-dalawa barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Canlaon

Basahin: Canlaon City History and Tourist Spots (English)

Canlaon City History in Tagalog
Canlaon City History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.