South Cotabato History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Timog Cotabato (South Cotabato) ay matatagpuan sa bahaging katimugan ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 4,428.81 kilometrong parisukat at may 1,509,735 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Koronadal at si Reynaldo Tamayo Jr. ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa dalawang lungsod at sampung bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: South Cotabato History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa South Cotabato

South Cotabato History in Tagalog
South Cotabato History in Tagalog (Photo Credit: Hon. Ferdinand Hernandez FB)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.