Lanao Del Sur History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Lanao Del Sur ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 3,872.89 kilometrong parisukat at may 1,045,429 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Marawi at si Mamintal Adiong Jr. ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at tatlumput-siyam bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Lanao Del Sur History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Lanao Del Sur

Lanao Del Sur History in Tagalog
Lanao Del Sur History in Tagalog (Photo Credit: Credit: Facebook Video)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.