Oriental Mindoro History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Oriental Mindoro (Silangang Mindoro) ay matatagpuan sa rehiyong MiMaRoPa sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 4,238.38 kilometrong parisukat at may 844,059 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Calapan at si Humerlito “Bonz” Dolor ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at labing-apat na bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Oriental Mindoro History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Oriental Mindoro

Orienal Mindoro History in Tagalog
Orienal Mindoro History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.